Folkets Bedste Online Fælleskab – Af, til og for Folket!

Lad os vende skudene og bygge et nyt samfund – sammen!

Statsadvokatens massive samfundssvigt – Jens-Peter Skov slipper for tiltale

0 0 votes
Din vurdering?

Sagen kort:

 

  • Statsadvokaten har besluttet ikke at rejse sigtelse mod Jens-Peter Skov, ejer af SALLINGSUND FÆRGEKRO.
  • Anklagen lyder på voldtægt af en, på tidspunktet for hændelsen, blot 14-årig dreng på et toilet ved busterminalen i Nykøbing Mors.
  • Statsadvokaten lægger vægt på, til trods for at Jens-Peter skov erkender at have haft samleje og andet seksuelt forhold med drengen, vælger man fordi der er modstridende forklaringer om hvad der faktuelt skete på toilettet og hvorvidt drengen havde oplyst at være 20 år af alder, ikke at rejse sigtelse, hverken for voldtægt eller for at have sex med én under den seksuelle lavalder.
  • Kort fortalt, mener statsadvokaten altså at Jens-Peter Skov har haft samleje med en dreng under den seksuelle lavalder i såkaldt “god tro”.

 

Lovgrundlaget:

“Bekendtgørelse af straffeloven §222” foreskriver;

Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.

1.       Stk. 2.

Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

1.       Stk. 3.

Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

“Bekendtgørelse af straffeloven §216” foreskriver;

For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der

  1. 1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
  2. 2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.
1.       Stk. 2.

For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

1.       Stk. 3.

Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

1.       Stk. 4.

Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

1.       Stk. 5.

Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

 

17 sager om sekschikane og seksuelle krænkelser:

DRCs (Danmarks restauranter of Caféer) politiske chef, Freja Brandhøj, er mildest talt rystet over den grænseoverskridende adfærd og dårlige arbejdskultur på arbejdspladsen ved SALLINGSUND FÆRGEKRO og udtaler “det er en fuldstændig vanvittig sag helt uden for nummer” og reaktionen på de mange anmeldelser er at elev-aftaler på SALLINGSUND FÆRGEKRO nu ikke længere er en mulighed.

 

Vi er på redaktionen side enige i, at der selvsagt skal evidens til, før man kan dømme nogen for voldtægt. Det kan der ikke herske nogen tvivl om – en sådan uretmæssig anklage kan være ødelæggende for såvel familiære som forretningsmæssige forhold. Vi kan derfor på redaktionen godt følge statsadvokatens argument om at de modstridende forklaringer skaber en “påstand mod påstand” situation og Jens-Peter Skov, derfor alene på dette grundlag ikke kan sigtes for voldtægt.
Noget, der får os til at stejle lidt, er at man under normale omstændigheder også bør kigge på det såkaldte “kriminalitetsmønster”. Faktum er, at dette langt fra er den eneste anklage Jens-Peter skov er blevet præsenteret for. Der forefindes nemlig intet mindre end 17 anmeldte sager om seksuelle krænkelser og chikane på arbejdspladsen ved SALLINGSUND FÆRGEKRO. Hvilket jo, i hvert fald i vores optik, tegner et tydeligt billede af et helt forskruet mønster.
Og uagtet mønsteret er vi nødt til at forholde os til det faktum at den forurettede dreng var 14 år på gerningstidspunktet og derfor under den seksuelle lavalder.
Uanset hvordan man vender og drejer det, er det at have sex med børn under den seksuelle lavalder ulovligt og det straffes med op til 8 års fængsel, som utvetydigt beskrevet i “Bekendtgørelse af straffeloven §222”, og så bør det sådan set ikke være med i statsadvokatens ligning hvorvidt han kendte til drengens alder eller ej.
Er loven lige for alle?
I 2019 faldt første dom mod 1004 unge mennesker, der var sigtet for børneporno, for at have delt video-materiale indeholdende piger, de ikke kendte til alderen på.
Her tog hverken dommere, anklagere eller statsadvokat nogen forbehold.
Så hvorfor denne forskelsbehandling?

En stigende tendens:

Der tegner sig et kedeligt billede af en stigende tendens, hvor højtprofilerede mennesker og/eller statsligt ansatte slipper afsted med at begå helt åbenlyse ulovligheder, under påskud af “ikke at være klar over ulovligheden af forseelsen på tidspunktet for gerningen. De seneste eksempler rummer minkskandalen, hvor der stadig ikke er rejst sigtelse mod hverken Barbara Bertelesen, Mogens Foged, eller nogen af de andre, der ifølge minkkommissions rapport decideret ikke blot har forbrudt sig imod loven, men også direkte inkrimineret store dele af deres medarbejderstab.
Sidst ikke mindst Statsminister Mette Frederiksen, som i hvert fald ifølge hende selv, var umådeligt, nærmest utroligt, dårligt informeret, hendes position taget i betragtning.

Ridser man lidt i lakken:

I den såkaldte “retsstat” dukker stribevis af grælle eksempler frem, som eksempelvis Trine Sorgenfri, der fungerede som anklager i operation nordlys, som i første omgang fik i omegnen af 80 mennesker dømt på baggrund af hendes direkte instrukser til politividnerne. Her valgte man, til trods for en utvetydig overtrædelse af “Bekendtgørelse af Straffelovens §150, §158 og §164”, alene at lade Trine Sorgenfri slippe med 4 måneders fængsel.

Med det i mende at strafferammen for overtrædelse af §150 foreskriver op til 3 års fængsel, §158 op til fire og §164 op til 6 års fængsel, må vi desværre erkende, at der tegner sig et billede af at der er noget galt.

Kigger man på statistikkerne over medhold i klager over politiet, finder man dog en 100% stigning.

Problemet ligger i at stigningen er fra 2% – 4% og at der i mellemtiden er en 200% stigning i antallet af klager. Fredericias tidligere borgmester slap afsted med en lukrativ ejendomshandel, Lars Lykke Rasmussen og Helle Thorning Schmidt, en skattesag og et salg af DONG, der primært gik til at støtte hendes mands valgkampagne i England.

 

Det må og skal stoppes:

Vi er simpelthen nødt til at begynde at bringe ordentligt fokus på både nepotisme og hvad statsapparaturet slipper afsted med. Det er som om, vi helt har glemt hvor vi kommer fra. Går vi 50 år tilbage i tiden, ville gaderne være fyldt til bristepunktet med demonstranter ude for at ytre deres utilfredshed.

I dag har vi svært ved at fylde Rådhuspladsen. De statsstøttede medier, gør et ufatteligt ringe stykke arbejde i at oplyse os, men til gengæld et fabelagtigt stykke arbejde i at drukne os i talrige ligegyldigheder, der drukner nyhedsværdien af det, vi som folk i samråd burde reagere på.

 

Vær med til at gøre en forskel:

Hos Folkets Bedste søger vi frivillige. Alle er velkomne ligegyldigt kompetencer, alder eller køn. Så længe man er motiveret på at hjælpe med at finde frem til sandheden så er vi et rigtig godt team at slutte sig til.

Kig forbi her

Kilder:

https://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/statsadvokaten-har-talt-jens-peter-skov-slipper-for-tiltale-i-sag-om-sex-med-mindreaarig/3033052

https://www.seoghoer.dk/kongelige/kongehuset-afbryder-samarbejdet-faerdig-med-kraenker-kok-jens-peter-skov

https://www.bt.dk/navne/kok-er-fortid-i-kongehuset

https://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/kendt-kromand-staar-frem-efter-lukket-sag-det-har-vaeret-haardt-for-alle-parter/79c4da58-abc9-4c15-9417-2ed39e2d8042

https://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/mor-til-mindreaarig-klager-gaar-videre-i-sag-om-seksuel-haendelse/fdd09601-a428-47ff-a0dc-f6237dca8b6c

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/organisation-om-hofkok-den-vaerste-sag-vi-har-set/9307130?ilc=c

https://nordjyske.dk/nyheder/krimi/nye-kraenkelsesanklager-mod-ejer-af-sallingsund-faergekro/3011481

https://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/mindreaarigs-advokat-om-masseanklager-mod-jens-peter-skov-de-stiller-ikke-min-klients-sag-bedre/3013156

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/hofkokken-om-elev-han-var-kaelent-anlagt/9302297

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/afsloering-hofkok-sexkraenkede-drenge-i-aarevis/9299348

https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/6acbc1f1-109d-4a58-b47f-11d0c7b6841e/

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/mor-hofkok-forgreb-sig-paa-mit-barn/9306355

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/statsadvokaten-har-talt-kroejer-slipper-for-straffesag/9321744

Loading

0 0 votes
Din vurdering?
Få besked
Giv besked om
Bliv en del af Folkets Bedste

Mød ligesindede hér!

Tilmeld Gratis
0
Vi vil utroligt gerne høre din mening, kommenter gernex
()
x
X